menu

Przypominamy o trwających konsultacjach społecznych Regulaminu Schroniska

2017-03-01 13:06:23 (ost. akt: 2017-03-06 08:44:45)

Informujemy, że do dnia dzisiejszego, w ramach konsultacji Regulaminu Schroniska "Cztery Łapy" w Szczytnie, do Urzędu Miejskiego nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. Termin nadsyłania uwag mija 6 marca.

Od piątku 17 lutego do poniedziałku 6 marca trwają konsultacje społeczne Regulaminu Wolontariatu w Schronisku Cztery Łapy. Uwagi należy składać na publikowanym poniżej formularzu lub drogą pisemną.

Każdy wniosek z uwagami winien być opatrzony danymi osoby je składającej (imię, nazwisko, adres) wraz z danymi kontaktowymi (nr.telefonu lub adres e-mail). Uwagi można przesyłać drogą mailową na adres konsultacje@um.szczytno.pl lub w razie konieczności dostarczyć je do Urzędu Miejskiego do Biura Obsługi Interesanta (ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno). Zgodnie z uwagami, zamieszczamy wersję edytowalną formularza.

Po upływie terminu składania uwag, zostaną one przeanalizowane pod kątem prawnym. Po przeanalizowaniu zgodności uwag z obowiązującymi przepisami odbędzie się spotkanie podsumowujące, o którego terminie poinformujemy na stronie schronisko.miastoszczytno.pl

FORMULARZ

REGULAMIN DO KONSULTACJI

POROZUMIENIE - OSOBY MAŁOLETNIE

POROZUMIENIE - OSOBY DOROSŁE